Otázky a odpovědi

 

Kdo může střílet na střelnici?

Na naši střelnici může osoba starší 18 let. Děti od 10 do 15 let mohou na střelnici střílet, pokud jsou doprovázeny členem rodiny starším 18 let, který se prokáže jedním z výše uvedených dokladů.

Jak je to jinde?

Většina střelnic má určitá pravidla pro účastníky. Tato pravidla mohou být různorodá, ale běžně se vyskytují omezení věku a zdravotního stavu. Většina střelnic povoluje účast pouze osobám starším 18 let. Některé střelnice mohou mít vlastní zdravotní pravidla, zejména pokud se jedná o střelce s nějakým druhem zdravotního postižení nebo jiné omezení.

 

Jaké oblečení na střelnici?

Doporučujeme pohodlné oblečení, které umožmní volný pohyb. Jelikož jsme vnitřní střelnice, nemusíte se oblékat teple. Doporučujeme tmavší oblečení, bílé tričko nechte doma, at si jej případně neušpiníte od oleje, kterými jsou namazané zbraně. Dobrou volbou jsou tenisky - tj. pohodlná a uzavřená obuv. Z důvodu bezpečnosti se vyvarujte nošení oversize oblečení - velkých střihů.

 

Co si vzít na střelnici? 

 

Nic! Skutečně, pokud nemáte žádné vybavení, vše vám rádi zapůjčíme.

Pokud máte vlastní vybavení, můžete si s sebou vzít:

  • Sluchátka - pro ochranu uší
  • Ochranné brýle -
  • Zbraň a střelivo - pokud máte vlastní zbraň, musíte ji přinést na střelnici.
  • Pití a občerstvení - to však také není podmínkou, máme širokou škálu občerstevení
  • Doklady - občanský průkaz, zbrojní průkaz atd.

 

Jak to funguje na střelnici?

Na střelnici funguje předem daná, jasná a srozumitelná pravidla.  Na střelnici můžete střílet pokud vlastníte zbrojní průkaz nebo pokud ho vlastní osoba, se kterou na střelnici jdete. Využít můžete také služeb instruktora a střílet spolu s ním bez nutnosti vlastnictví zbrojáku..

Střílet je možné pouze z povolených zbraní a povoleným střelivem. Po celou dobu je třeba řídit se provozním řádem dané střelnice a střílet pouze do vyhrazených míst.  Jaké oblečení je na střelnici vhodné? Zvolit můžete jakýkoliv oděv, které nebrání pohybu. Dále pak budete potřebovat ochranu sluchu a ochranné brýle. Ty si však na střelnici můžete půjčit.

 

Koho můžu vzít na střelnici?

Střelnici mohou využívat majitelé zbrojních průkazů nebo osoby bez zbrojního průkazu, které střílí spolu s instruktorem. Střílet mohou i osoby bez zbrojního průkazu, avšak musí být v doprovodu osob, které zbrojní průkaz vlastní. Na střelnici tedy s sebou můžete vzít partnera nebo kamaráda (klasická střelba je možná od 18 let) a půjčit mu svou zbraň. Musíte však zajistit, že se zbraní bude bezpečně manipulováno, musíte být celou dobu přítomní a mít svou zbraň pod dohledem.

Všechny osoby přítomné na střelnici musí dodržovat pravidla bezpečnosti a zdržovat se ve vymezeném prostoru. Na střelnici je zakázán přístup osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tyto osoby nemohou sami střílet, ani být přítomny jako diváci. Děti mohou být na střelnici přítomny jako diváci, přičemž ty mladší 15 let se smí po střelnici pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby.

 

Kde si zastřílet z pistole?

Ze zbraně můžete střílet pouze na místech k tomu určených nebo na střelnici. Výjimku tvoří případy, kdy zbraň použije k ochraně života, zdraví nebo majetku. V těchto případech samozřejmě zbraň můžete použít, ať se nacházíte kdekoliv.  Jste majitelem střelné zbraně, zbrojního průkazu a vhodného objektu ke střelbě? Můžete si zkusit v objektu zřídit oficiální střelnici. Dokud tak ale neučiníte, je i střílení na soukromém pozemku nebo ve vlastním objektu (kam cizí osoby nemají přístup) nelegální.

 

Kolik zbraní můžu vzít na střelnici?

Počet zbraní, co si můžete s sebou vzít na střelnici nijak nelimitujeme. Můžete si tak vzít kolik zbraní unesete:)