Zkouška odborné způsobilosti zbrojní průkaz

 • Domů
 • Blog
 • Zkouška odborné způsobilosti zbrojní průkaz

Zajímáte se o sportovní střelbu a chcete si koupit vlastní zbraň? Necítíte se v současné nepřehledné době bezpečně a chcete se vybavit pro případ problému? Nebo jen máte rádi střelné zbraně a toužíte některou vlastnit? Potom si musíte zařídit zbrojní průkaz. Před tím, než zbrojní průkaz dostanete, musíte splnit několik podmínek. Jednou z nich je prokázání odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu. Co to znamená?

 

Před podáním žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E musíte prokázat svou odbornou způsobilost, ta se prokazuje složením zkoušky.

přihláška

Když se chcete k této zkoušce přihlásit, tak u příslušného útvaru Policie ČR podáte:

 • tiskopis přihlášky
 • posudek o zdravotní způsobilosti ne starší než 3 měsíce,
 • kolkovou známku o hodnotě 100 Kč.

Po složení zkoušky získáte doklad o odborné způsobilosti, který spolu s dalšími materiály přiložíte k žádosti o vydání zbrojního průkazu.

 

Jak vlastní zkouška probíhá

Zkouška se skládá z teoretické a praktické části.

 • teoretická část znamená úspěšné složení testu, který obsahuje 30 otázek. Na teoretickou část zkoušky se můžete připravit pomocí souboru testových otázek, který je uveřejněný na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Testy jsou pro zkoušky uchazečů o zbrojní průkaz skupiny A až E jednotné,
 • při praktické části je nutné prokázat znalost a předvedení bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem. Další částí je hodnocená střelba na pevný cíl. Tato část zkoušky se liší podle skupin zbrojního průkazu. Na praktickou část zkoušky vás přípravíme na kurzu.

jak to vypadá na střelnici při přípravném kurzu

Co se stane, když se nepodaří zkoušku složit

Když složíte teoretickou část zkoušky, ale neuspějete v praktické části, můžete praktickou část jedenkrát zopakovat. V tom případě se výsledek teoretické části se uznává i pro druhý pokus v praktické části. V případě, že nebudete úspěšní v teoretické části, nebo v opakované praktické části zkoušky, musíte se ke zkoušce přihlásit znovu.

 

Kolik zkouška stojí?

 • platba za účast na zkoušce je 600 Kč
 • výši platby za pronájem střelnice a za spotřebované střelivo je potřeba předem zjistit u provozovatele střelnice
 • další případné náklady – opět zjistit u provozovatele střelnice

 

Podrobné informace ke zkoušce, tiskopis přihlášky i zkušební řád zkoušky najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.