JVZ - jak vybrat zbraň - základní střelecký kurz

pro veřejnost

 

JVZ - jak vybrat zbraň - základní střelecký kurz

CÍL  KURZU

Seznámit zájemce s výběrem, ovládáním, používáním a s údržbou krátké palné kulové zbraně, včetně střeliva. Zvládnout bezpečnou manipulaci se zbraní v základní úrovni a ujasnit si, jaká zbraň je pro mne a mé potřeby nejvhodnější. 

 

CO SE NAUČÍTE?

1. Seznámení se zbraněmi a střelivem

2. Zásady bezpečné manipulace se zbraní

3. Vysvětlení pojmů držení, nošení, uložení zbraní

4. Výběr vhodné zbraně pro sport či obranu

5. Doplňky ke zbraním

6. Ovládání zbraně a správný postup při střelbě

7. Střelba z vytypovaných zbraní

 

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

a) kurz je určený pro držitele zbrojního průkazu, ale také pro uživatele, kteří o zbrojním průkazu uvažují

b) termín kurzu je 1 x každý měsíc v neděli, kurz probíhá ve střelnici Trigger Service

c) čas zahájení v 10:00

d) doba trvání kurzu je 3 hodin čistého času 

e) maximální počet osob v kurzu je 6

f)  přihlášky na streleckekurzy@triggerservice.cz;  telefonicky 541 218 197 nebo osobně v provozních hodinách (denně 10:00 - 21:00). Přihláška obsahuje příjmení a jméno, datum narození, kontakt (telefon a e-mail), číslo zbrojního průkazu (má-li).

 

CO BUDETE POTŘEBOVAT?

a) vhodný oděv, aby jste se cítili pohodlně 

b) občerstvení je ve vlastní režii účastníka kurzu (v omezené míře lze zakoupit na místě)

c) cena kurzu je 1.300,- Kč na osobu 

 

NĚCO NAVÍC

a) absolventi obdrží certifikát 

b) každý střelec obdží balíček střeliva pro vyzkoušení zbraní zdarma 

c) je možné domluvit individuální kurz i jeho náplň

 

Bližší informace o tomto kurzu získáte u personálu střelnice.

 

ukázka střeleckého kurzu

 

Termíny kurzů

LEKTOR KURZU Petra Pěčková

GARANT KURZU Ing. Zdeněk Maláník, DCv.

 

kurzy střelby výběr zbraně

Pro více informací volejte  541 218 197 
(10.00- 21.00)