KURZ "SÁM SOBĚ BODYGUARDEM" (SSB)

pro veřejnost

CÍL  KURZU

Seznámit se s vybranými, přirozenými způsoby osobní ochrany sebe a svých blízkých, před napadením jinými lidmi. Vše s důrazem na preventivní chování a jednání k dosažení úspěšného řešení některých konfliktních situací.

 

S ČÍM SE SEZNÁMÍTE A CO PROCVIČÍTE?

1. Základy teorie osobní ochrany v běžném rodinném a společenském prostředí

2. Odpovídající vybavení ochrannými a obrannými prostředky, včetně krátkých palných zbraní

3. Způsoby preventivního obranného pozorování, jednání a pohybu při osobní ochraně

4. Základní varianty manipulace a spolupráce v rámci osobní ochrany

5. Řešení dílčích částí konfliktní situace v rámci osobní ochrany

6. Řešení vybraných situací s přímým ohrožením v rámci osobní ochrany

7. Střelecká cvičení v podmínkách osobní ochrany

 

JAKÁ JE ORGANIZACE KURZU?

a) kurz je určený pro držitele zbrojního průkazu, absolventy kurzu sebeobrany se zbraní 2. stupně

b) termín kurzu je nejméně 1 x ročně, případně i na vyžádání ve střelnici Trigger Service

c) čas zahájení 9:00, kurz probíhá plynule s variabilními přestávkami

d) doba trvání kurzu je 8 hodin čistého času (organizačně 8:30 - 17:30)

e) počet účastníků kurzu je obvykle 2 - 4, maximálně 6 

f)  přihlášky na streleckekurzy@triggerservice.cz; telefonicky 541 218 197 nebo osobně v provozních hodinách (denně 10:00 - 21:00). Přihláška obsahuje příjmení a jméno, datum narození, kontakt (telefon a e-mail), číslo zbrojního průkazu (má-li), požadavek na půjčení věcí.

 

CO BUDETE POTŘEBOVAT?

a) výcvik se uskutečňuje s vlastní zbraní a s obrannými prostředky, případně je možné si věci zapůjčit

b) oděv ke skrytému nošení zbraně, střelecké doplňky

c) předpokládaná spotřeba obvykle do 50 ks nábojů (lze zakoupit na místě), maximálně 100 ks

d) vhodný oděv, obuv a doplňky pro pohyb se zbraní v postoji, vkleče i vleže

e) občerstvení je ve vlastní režii účastníka kurzu (v omezené míře lze zakoupit na místě)

f) cena kurzu je 2.300,- Kč na osobu (půjčení zbraně, materiálu a spotřeba střeliva dle zasílaného ceníku)

 

NĚCO NAVÍC

a) absolventi obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu a tréninkový sylabus k opakování

b) v kurzu jsou využívány nestandartní terče, prostředky k nácviku techniky sebeobrany a běžné vnější prostory

c) pro absolventy kurzu je na vyžádání možné připravit pokračovací kurzy osobní ochrany

d) kurz je pořádán jako pilotní, respektující soudobé společenské a právní podmínky České republiky

 

GARANT A VEDOUCÍ KURZU Ing. Zdeněk Maláník, DCv.

Kurz vede instruktor sebeobrany Ing. Jiří Svoboda

 

Bližší informace o tomto kurzu získáte u personálu střelnice a zasíláme i mailovou formou 1-2 týdny před termínem kurzu.Dotazy prosím posílejte na : streleckekurzy@triggerservice.cz

 

 


 

Bližší informace o tomto kurzu získáte u personálu střelnice.

 

Pro více informací volejte  541 218 197 
(10.00- 21.00)