KURZ SEBEOBRANY SE ZBRANÍ 1. STUPNĚ (KSZ1)

pro veřejnost

CÍL  KURZU

Seznámit se a procvičit základní úrověň chování i jednání v podmínkách nošení a použití krátké palné zbraně během sebeobranné situace. Vše je primárně zaměřeno na úspěšné řešení nejčastějších způsobů napadení.

 

S ČÍM SE SEZNÁMÍTE A CO PROCVIČÍTE?

1. Základy sebeobrany z hlediska chování, postoje a znalosti zásahových míst

2. Technika zvládání stresu, strachu a komunikace v sebeobranné situaci

3. Vhodná univerzální technika obrany a vyproštění beze zbraně

4. Základní a alternativní způsoby použití zbraně v sebeobraně

5. Obrana proti útočníkovi se zbraní v osobní zóně

6. Varianty řešení sebeobranné situace, včetně zadržení

7. Střelecká cvičení v podmínkách sebeobranné situace

 

JAKÁ JE ORGANIZACE KURZU?

a) kurz je určený pro držitele zbrojního průkazu, absolventy základního kurzu obranné střelby 1. a 2. stupně

b) termín kurzu je nejméně 4 x ročně, případně i na vyžádání ve střelnici Trigger Service

c) čas zahájení 9:00, kurz probíhá v 50 minutových intervalech

d) doba trvání kurzu je 8 hodin čistého času (organizačně 8:30 - 17:30)

e) počet účastníků kurzu je obvykle 6, maximálně 8 

 

 

CO BUDETE POTŘEBOVAT?

a) výcvik se uskutečňuje s vlastní zbraní, případně je možné si věci zapůjčit

b) oděv ke skrytému nošení zbraně, střelecké doplňky

c) předpokládaná spotřeba obvykle do 50 ks nábojů (lze zakoupit na místě), maximálně 100 ks

d) vhodný oděv, obuv a doplňky pro pohyb se zbraní v postoji, vkleče i vleže

e) občerstvení je ve vlastní režii účastníka kurzu (v omezené míře lze zakoupit na místě)

f) cena kurzu je 2.300,- Kč na osobu (půjčení zbraně, materiálu a spotřeba střeliva dle zasílaného ceníku)

 

NĚCO NAVÍC

a) absolventi obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu a tréninkový sylabus k opakování

b) kurz je vstupní podmínkou pro kurzy sebeobrany se zbraní vyššího stupně

c) pro absolventy kurzu je na vyžádání pořádán opakovací trí¨énink (obvykle všední den)

d) cena opakování kurzu je 500 ,-Kč na osobu (případné zapůjčení materiálu dle zaslaného ceníku) a trvá 90 minut

e) je možné domluvit individuální kurz i jeho náplň

GARANT A VEDOUCÍ KURZU Ing. Zdeněk Maláník, DCv.

Kurz vede instruktor sebeobrany Ing. Jiří Svoboda

 

Bližší informace o tomto kurzu získáte u personálu střelnice a zasíláme i mailovou formou 1-2 týdny před termínem kurzu.Dotazy prosím posílejte na : streleckekurzy@triggerservice.cz

 

 

 

Bližší informace o tomto kurzu získáte u personálu střelnice.

 

Pro více informací volejte  541 218 197 
(10.00- 21.00)