KURZ SEBEOBRANY SE ZBRANÍ 2. STUPNĚ (KSZ2)

pro veřejnost

CÍL  KURZU

Seznámit se a procvičit pokročilejší úroveň chování i jednání v podmínkách nošení a použití krátké palné zbraně během sebeobranné situace. Vše je vedeno k úspěšnému řešení nejčastějších způsobů napadení.

 

S ČÍM SE SEZNÁMÍTE A CO PROCVIČÍTE?

1. Základy teorie sebeobrany z hlediska chování, kominukace a způsobů obrany proti úderům, kopům a držení

2. Trénink psychické odolnosti v podmínkách sebeobranné situace

3. Vhodná univerzální technika obrany a vyproštění beze zbraně a se zbraní

4. Variabilní způsoby střelby v sebeobranné situaci

5. Alternativní varianty zadržení beze zbraně a se zbraní

6. Varianty kontroly blízkého prostoru a prohlídky místnosti

7. Střelecká cvičení v podmínkách zátěže a sebeobranné situace

 

JAKÁ JE ORGANIZACE KURZU?

a) kurz je určený pro držitele zbrojního průkazu, absolventy kurzu sebeobrany se zbraní 1. stupně

b) termín kurzu je nejméně 3 x ročně, případně i na vyžádání ve střelnici Trigger Service

c) čas zahájení 9:00, kurz probíhá plynule s variabilními přestávkami

d) doba trvání kurzu je 8 hodin čistého času (organizačně 8:30 - 17:30)

e) počet účastníků kurzu je obvykle 2 - 6, maximálně 8 

 

 

CO BUDETE POTŘEBOVAT?

a) výcvik se uskutečňuje s vlastní zbraní a s obrannými prostředky, případně je možné si věci zapůjčit

b) oděv ke skrytému nošení zbraně, střelecké doplňky

c) předpokládaná spotřeba obvykle do 50 ks nábojů (lze zakoupit na místě), maximálně 100 ks

d) vhodný oděv, obuv a doplňky pro pohyb se zbraní v postoji, vkleče i vleže

e) občerstvení je ve vlastní režii účastníka kurzu (v omezené míře lze zakoupit na místě)

f) cena kurzu je 2.300,- Kč na osobu (půjčení zbraně, materiálu a spotřeba střeliva dle zasílaného ceníku)

 

NĚCO NAVÍC

a) absolventi obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu a tréninkový sylabus k opakování

b) v kurzu jsou využívány nestandartní terče, prostředky k nácviku techniky sebeobrany 

c) pro absolventy kurzu je na vyžádání pořádán opakovací trénink (obvykle všední den)

d) je možné domluvit individuální kurz i jeho náplň

 

GARANT A VEDOUCÍ KURZU Ing. Zdeněk Maláník, DCv.

Kurz vede instruktor sebeobrany Ing. Jiří Svoboda

 

Bližší informace o tomto kurzu získáte u personálu střelnice a zasíláme i mailovou formou 1-2 týdny před termínem kurzu.Dotazy prosím posílejte na : streleckekurzy@triggerservice.cz

 

 


 

Bližší informace o tomto kurzu získáte u personálu střelnice.

 

Pro více informací volejte  541 218 197 
(10.00- 21.00)