Skupiny zbrojního průkazu - popis, určení a podmínky

 • Domů
 • Blog
 • Skupiny zbrojního průkazu - popis, určení a podmínky

Zbrojní průkaz patří mezi dokumenty, jež opravňují fyzickou osobu k nabytí vlastnictví a držení zbraně nebo zbraní a střeliva, které je k těmto zbraním potřeba a to v rozsahu oprávnění, která jsou rozdělena a zakotvena do několika skupin, dle účelu nošení a využití zbraní. Pokud se stanete držitelem zbrojního průkazu, můžete mít zároveň libovolný počet skupiny, ale jen v případě, že splníte všechny zákonem dané povinnosti.

 

Jednotlivé skupiny zbrojních průkazů

 • Skupina A je určena pro zbraně sběratelského charakteru. Využívají ji sběratelé, kteří mají zájem o historické zbraně neschopné střelby.

 • Skupina B slouží zbraním sportovního účelu. Držitele opravňuje k nákupu střeliva pro kategorii B a C či k přebíjení střeliva pro osobní potřebu. Toto oprávnění bývá vyžadováno i na některých střeleckých závodech. Při přepravě je nutno mít zbraň zabezpečenou v uzavřeném obalu a nesmí být připravena k okamžitému použití.

 • Skupina C obsahuje zbraně určené k účelům loveckým. Díky tomuto oprávnění lze nakupovat střelivo pro zbraně z kategorie B a C, střelivo přebíjet pro vlastní potřebu a povolení je nutno předkládat v případě zájmu o lov. U přepravy platí stejné podmínky, jako u skupiny B.

 • Skupina D se využívá pro zbraně jež slouží pro výkon zaměstnání či povolání, kde je nutno mít palnou zbraň a zaměstnavatel má udělenou licenci – obecní policie, převozy peněz, ochranka. Zbraň je držena a nošena pouze při výkonu zaměstnání a to skrytě. Výjimku tvoří obecní policie a zaměstnanci ČNB.

 • Skupina E se uděluje za účelem ochrany života, zdraví a majetku. Zbraň je nošena skrytě a povolení opravňuje k nabývání střeliva pouze pro zbraně, které je majitel ZP oprávněn držet, na které mu byl vydán průkaz zbraně.

 • Skupina F opravňuje držitele provádět pyrotechnický průzkum. Pouze však v případě podnikání či jako zaměstnanec.

 

Zbraně se, v případě skupiny B a C, mohou používat pouze na střelnicích, či místech k tomu určených. Ta stanovuje zvláštní předpis.

 

Podmínky vydání zbrojního průkazu

Ty jsou zakotveny v Zákoně o zbraních a lze je vydat pouze osobě, která má místo pobytu na území ČR, dosáhla stanoveného věku a splnila dané podmínky. Samozřejmostí je způsobilost k právním úkonům.

 • Věková hranice

Osobám starším 21 let lze vydat zbrojní průkaz skupiny A, D, E a F. Osoby starší 18 let mohou žádat o zbrojní průkaz skupiny B a C. Jedná se o případy, kdy věkovou hranici nestanoví Zákon o zbraních jinak.

 • Zdravotní způsobilost

O posudek lze zažádat u příslušného posuzujícího lékaře (ve většině případů se jedná o lékaře obvodního), který provede potřebnou lékařskou prohlídku, případně ještě doporučí další vyšetření.

 • Bezúhonnost

Posouzení provádí příslušný útvar policie, u něhož je potřeba předložit opis z evidence Rejstříku trestů.

 • Odborná způsobilost

Pro všechny skupiny platí stejné podmínky – jedná se o zkoušku, která se provádí před zkušebním komisařem a skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část je prováděna formou testu a praktická část zahrnuje bezpečnou manipulaci se zbraní a střelbu na pevný cíl.