ZÁKLADNÍ STŘELECKÝ KURZ 1. STUPNĚ S KRÁTKOU PALNOU KULOVOU ZBRANÍ - ZSK 1K.

pro veřejnost

 

Základní kurz obranné střelby s krátkou palnou kulovou zbraní

CÍL  KURZU

Zvládnout bezpečnou manipulaci se zbraní v základní úrovni tak, aby se mohl absolvent úspěšně účastnit střeleckých soutěží v obranné střelbě a současně mohl dosažené dovednosti uplatnit podle práva v sebeobraně.

CO SE NAUČÍTE?

1. Základní informace o obranné střelbě

2. Zásady bezpečné manipulace se zbraní a střelivem na střelnici i v jiném prostředí

3. Ovládání zbraně na místě

4. Základní způsoby střelby vhodné pro obrannou střelbu

5. Krytí při střelbě a pohyb se zbraní

6. Taktika řešení situací obranné střelby

7. Cvičení v obranné střelbě

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

a) kurz je určený pro držitele zbrojního průkazu

b) termín kurzu je každý měsíc a kurz probíhá ve střelnici Trigger Service

c) čas zahájení 9:00, kurz probíhá v 50 minutových intervalech

d) doba trvání kurzu je 8 hodin čistého času (organizačně 8:30 - 17:30)

e) počet účastníků kurzu je obvykle 6, maximálně 8 

f)  přihlášky na info@triggerbrno.cz; telefonicky 541 218 197 nebo osobně v provozních hodinách (denně 10:00 - 21:00). Přihláška obsahuje příjmení a jméno, datum narození, kontakt (telefon a e-mail), číslo zbrojního průkazu (má-li), požadavek na půjčení věcí.

CO BUDETE POTŘEBOVAT?

a) výcvik se uskutečňuje s vlastní zbraní, případně je možné si věci zapůjčit

b) oděv ke skrytému nošení zbraně, střelecké doplňky

c) předpokládaná spotřeba obvykle do 100 ks nábojů (lze zakoupit na místě), maximálně 150 ks

d) vhodný oděv, obuv a doplňky pro pohyb se zbraní v postoji, vkleče i vleže

e) občerstvení je ve vlastní režii účastníka kurzu (v omezené míře lze zakoupit na místě)

f) cena kurzu je 2.300,- Kč na osobu (půjčení zbraně, materiálu a spotřeba střeliva dle zasílaného ceníku)

NĚCO NAVÍC

a) absolventi obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu a tréninkový sylabus k opakování

b) je možné domluvit individuální kurz i jeho náplň

c) základní kurz je vstupní podmínkou pro kurzy vyššího stupně

d) pro absolventy kurzu je pořádán opakovací trénink a jsou jim nabídnuty termíny kurzů vyšší úrovně

e) cena opakování kurzu je 500 ,-Kč na osobu (případné zapůjčení materiálu dle zaslaného ceníku) a trvá 90 minut

GARANT A VEDOUCÍ KURZU Ing. Zdeněk Maláník, DCv.

Kurz vede instruktor sebeobrany Ing. Jiří Svoboda

 

Bližší informace o tomto kurzu získáte u personálu střelnice a zasíláme i mailovou formou 1-2 týdny před termínem kurzu.Dotazy prosím posílejte na : streleckekurzy@triggerservice.cz

 

 

Základní kurz obranné střelby s krátkou palnou kulovou zbraní

Bližší informace o tomto kurzu získáte u personálu střelnice.

 

Pro více informací volejte  541 218 197 
(10.00- 21.00)