ZÁKLADNÍ STŘELECKÝ KURZ 2. STUPNĚ S KRÁTKOU PALNOU ZBRANÍ - ZSK 2K.

pro veřejnost

 

CÍL  KURZU

Zvládnout druhou technickou úroveň bezpečné manipulace s krátkou palnou zbraní a střelivem k dosažení pokročilého stavu znalostí používání zbraně. Vše primárně zaměřeno na uplatnění jak v sebeobraně, tak v náročnějších sportovních disciplínách obranné střelby ve dne, za snížené viditelnosti.

 

CO SE NAUČÍTE?

1. Alternativní způsoby ovládání zbraně 1 a 2 rukama

2. Střelba na místě variabilním způsobem a změny směru

3. Funkční varianty střelby za pohybu v různém směru

4. Alternativní způsoby manipulace se zbraní s využitím krytů

5. Základní způsoby ovládání a používání zbraně za snížené viditelnosti

6. Vhodné varianty používání svítilny za snížené viditelnosti a v noci

7. Střelecká cvičení obranné střelby za snížené viditelnosti

 

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

a) kurz je určený pro držitele zbrojního průkazu, absolventy základního kurzu obranné střelb 1. stupeň

b) termín kurzu je nejméně 4 x ročně, případně i na vyžádání ve střelnici Trigger Service

c) čas zahájení 9:00, kurz probíhá v 50 minutových intervalech

d) doba trvání kurzu je 8 hodin čistého času (organizačně 8:30 - 17:30)

e) počet účastníků kurzu je obvykle 6, maximálně 8 

f)  přihlášky na streleckekurzy@triggerservice.cz; telefonicky 541 218 197 nebo osobně v provozních hodinách (denně 10:00 - 21:00). Přihláška obsahuje příjmení a jméno, datum narození, kontakt (telefon a e-mail), číslo zbrojního průkazu (má-li), požadavek na půjčení věcí.

 

CO BUDETE POTŘEBOVAT?

a) výcvik se uskutečňuje s vlastní zbraní, případně je možné si věci zapůjčit

b) oděv ke skrytému nošení zbraně, střelecké doplňky

c) předpokládaná spotřeba obvykle do 100 ks nábojů (lze zakoupit na místě), maximálně 150 ks

d) vhodný oděv, obuv a doplňky pro pohyb se zbraní v postoji, vkleče i vleže

e) občerstvení je ve vlastní režii účastníka kurzu (v omezené míře lze zakoupit na místě)

f) cena kurzu je 2.300,- Kč na osobu (půjčení zbraně, materiálu a spotřeba střeliva dle zasílaného ceníku)

 

NĚCO NAVÍC

a) absolventi obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu a tréninkový sylabus k opakování

b) kurz je vstupní podmínkou pro kurzy sebeobrany se zbraní

c) pro absolventy kurzu je na vyžádání pořádán opakovací trí¨énink (obvykle všední den)

d) cena opakování kurzu je 500 ,-Kč na osobu (případné zapůjčení materiálu dle zaslaného ceníku) a trvá 90 minut

e) je možné domluvit individuální kurz i jeho náplň

GARANT A VEDOUCÍ KURZU Ing. Zdeněk Maláník, DCv.

Kurz vede instruktor sebeobrany Ing. Jiří Svoboda

 

Bližší informace o tomto kurzu získáte u personálu střelnice a zasíláme i mailovou formou 1-2 týdny před termínem kurzu.Dotazy prosím posílejte na : streleckekurzy@triggerservice.cz

 

 

 

 

 

Bližší informace o tomto kurzu získáte u personálu střelnice.

 

Pro více informací volejte  541 218 197 
(10.00- 21.00)