Náplň přípravy ke zkoušce v TRIGGER service

Příprava je plánována podle časových možností žadatele a organizované přípravy ve střelnici TRIGGER. Termín je co nejvíce přizpůsoben žadateli. Délka základní přípravy trvá 3 hodiny (podle rozsahu skupin a počtu zbraní) a obsahuje objasnění obsahu vybraných testových otázek, včetně slovních významových pomůcek, pro rychlejší zvládnutí správných odpovědí.

Důraz klademe a úspěšné zvládnutí zkoušky zaručujeme u praktické části. Tedy u manipulace se zbraněmi a u ostré střelby. S testovými otázkami rádi pomůžeme, ale naučit se je musí každý žadatel sám.

Po absolvování lekce praktické přípravy může žadatel až do termínu zkoušky (v provozních hodinách) navštěvovat za velmi výhodných finančních podmínek střelnici TRIGGER a procvičovat manipulaci se zbraněmi, včetně ostré střelby.

Při opakování je cena snížená, viz ceník a je platná za opakování všech skupin A, B, C, D, E. Cena je s kompletními službami, půjčovným, instruktorem a přičte se k ní individuální částka za spotřebované náboje.

 

Po úspěšné zkoušce poradíme s otázkami z oboru zbraní, střeliva a sebeobrany.

 

Pro bližší informace a objednání kurzu nás kontaktujte.

Kontaktujte nás